Zasady redystrybucjiZasady redystrybucji/Terms of Use:
Polish:Z dniem 13 listopada 2017 Simowy Blog Wojtka został włączony do Anulaa89 Creations for The Sims 3 & The Sims 4. Osoby pobierające dodatki autorstwa Wojtka są zobowiązane do przestrzegania reguł narzuconych przez Anulę.Jeśli pobierasz moje dodatki, proszę zapoznaj się z tymi zasadami:


Czego nie możesz:
- nie możesz uploadować moich prac jako swoich własnych (jedynym miejscem gdzie można je pobrać jest ten blog oraz fora, na których jestem użytkownikiem)
- nie możesz rozpowszechniać moich prac na innych stronach, blogach, forach etc.
- nie możesz kopiować ani edytować moich zdjęć i publikować jako swoje własne na innych stronach, blogach, forach etc.

- nie możesz podawać bezpośrednich linków do pobierania dodatków, modów i tak dalej - musisz podawać link do danego posta z tymże dodatkiem.


Co możesz:
- możesz wykorzystywać moje prace do swoich zdjęć, historii i filmów, ale musisz podać mnie jako autora danej pracy (która wykorzystujesz) oraz podać linka do danego dodatku na blogu - a nie linka do bezpośredniego pobrania*
-- możesz dołączać moje prace do swoich parcel czy simów ale również podaj mnie jako autora oraz daj link do postu z danym dodatkiem oraz pod warunkiem, że Twoje prace, w których wykorzystasz moje dodatki będą darmowe.*

Prosze nie reuploadować moich prac na płatne strony etc.

Dziękuję za pobieranie moich dodatków oraz za miłe komentarze. Zachęcają mnie one do dalszej pracy :) i udoskonalania moich umiejętności.


*Każda osoba, która wykorzysta moje prace jest zobowiązana poinformować mnie o tym pisząc komentarz pod tym postem, ewentualnie kontaktując się ze mną w inny sposób oraz pamiętać o podaniu linku.
Dziękuję :)

Zasady redystrybucji dot. Poradników/Terms of Use tutorials:
Polish:
Z dniem 2 kwietnia 2012 na moim blogu pojawiły się poradniki autorstwa hotroxy777. Stało się tak z powodu zmiany tematyki serwisu Hotgeek.net. Mam pełną zgodę autora tak więc zostały one pozyskane legalną drogą. W przyszłości może pojawić się ich więcej, ponieważ hotroxy777 ma w planie napisanie jeszcze kolejnych poradników.

Zabrania się kopiowania ich jako swoje własne na innne blogi/fora/serwisy, ponieważ kosztowały one dużo pracy i poświęconego czasu, tyczy się to też MOICH poradników. Jak ktoś ma życzenie może dać u siebie link to tychże poradników - ale nie może ich kopiować i tylko podawać autora. Tylko ja mam do tego prawo.

English:


On 13th November Simowy Blog Wojtka was incorporated into Anulaa89 Creations for the Sims 3 & The Sims 4. People downloading Wojtek's content are obliged to comply with Anulaa's rules.


If you download my creations, please read these rules:


You can't:
- upload my creations as your own
- redistribute my custom content on other blogs, forums or sites
- copy and edit my pictures and publish as yours on other blogs, forums or sites

- give direct links to download my creations, mods etc - you must to give a link to the post with that creation.
You can:
- use my stuff in your images, stories and movies - but you have to give me a credit** and always give link to the blog - do not direct link to download.
-- include my custom content in your lots and sims with but they have to be free - but you have to give me a credit**

Please do not upload it anywhere as the exchange or to sites where they are paid downloads.

Thank you for downloading my stuff and for your comments. I so love em :)*


**And inform me about it on this post.
Thank You :)

Terms of Use tutorials:
English:
On 2 April 2012 on my blog there are tutorials by hotroxy777. This happened due to the change theme Hotgeek.net service. I am in full agreement with the author so that they were obtained legally through. In the future you may receive more than one, because hotroxy777 is scheduled to write even more guides.

You may not copy them as their own on other blogs / forums / sites, because they cost a lot of work and time spent, it also applies to MY tutorials. As someone has a wish at home can give a link to these tutorials - but it can not be copied, and only given to the author. Only I have to do so.