środa, 14 listopada 2012

poniedziałek, 12 listopada 2012

sobota, 10 listopada 2012

czwartek, 8 listopada 2012

Simple Planter - Gift for 200 000 Blog Views :)

Z okazji 200 000 wyświetleń bloga, których szczerze mówiąc nie spodziewałam się tak szybko malutki prezencik :) - kolejna donica na Wasze rośliny uprawne :). Miłej gry i doskonałych plonów!


On the occasion of 200 000 blog views, which I honestly didn't expect such a quick, I have a little gift :) - next planter for Your plants :). Enjoy and excellent yields!


Cena / Price: 65 simoleonów / 65 simeleons
typy plików / files type: sims3pack & package
Wymagania: Podstawa gry The Sims 3 w pełni zaktualizowana do najnowszej wersji / Only Base Game fully patched to newest actualizationAll my mods are COMPATIBLE with patch 1.42

Wszystkie moje mody są kompatybilne z najnowszym patchem 1.42. Jeżeli jeszcze nie zaktualizowałeś/aś swojej gry zrób to jak najprędzej: KLIK . Przed zainstalowaniem nowej wersji moda upewnij się, że usunąłeś/aś poprzednią wersję i wyczyściłeś cache gry programem Delphy's Dashboard.

wtorek, 6 listopada 2012

Elegant Planters

Dwie eleganckie donice, które pozwalają na umieszczenie Twoich roślin gdziekolwiek chcesz - na zewnątrz domu bądź w środku. Są one sklonowane z donic z dodatku Nie Z Tego Świata. Jednak nie wymagają one tego dodatku - Jedyny wymóg to w pełni zaktualizowana gra. Tak jak w przypadku pozostałych donic nie da się posadzić w nich drzew, jednak cała reszta innych roślin może być zasadzona.


Two elegant planters that allow you to put your plants wherever you want - on the outside or inside of the house. They are cloned from the planters from Supernatural EP. However, they don't require this EP - the only requirement is a fully patched game. As in the case of the other planters, you can't place trees in them,  the rest of the other plants can be planted.


Cena / Price: 165 simoleonów / 165 simeleons
typy plików / files type: sims3pack & package
Wymagania: Podstawa gry The Sims 3 w pełni zaktualizowana do najnowszej wersji / Only Base Game fully patched to newest actualization


niedziela, 4 listopada 2012

Samotna Wieża / The Alone Tower

Samotna Wieża to pozostałość po sporym zamczysku... Z którego jak widać pozostało tylko kilka ścian i ta właśnie wieża.. Była to onegdaj posiadłość zamożnej i najbardziej wpływowej w Moonlight Falls rodziny - von Heidrich'ów.. Lecz niestety wraz z upływem czasu kolejne pokolenia roztrwaniały fortunę przodków i doprowadziły do kompletnej ruiny zamczyska - okoliczna biedota rozkradła bądź rozebrała resztki ścian zamku... za przyzwoleniem potomków Hrabiego Antoniego. A ziemię należącą do rodziny zabrały władze miejskie aby odzyskać pieniądze za podatki, których nikt od dawien dawna nie kwapił się płacić. Antonia von Heidrich - jego prapraprapraprawnuczka po powrocie z podróży dookoła świata zastała co zastała i urządziła się w rozsypującej się wieży.. Samotnej wieży.. Wraz ze swoim kotem Klakierem...

Lokatorka wieży wraz z kotem będzie dostępna do pobrania wkrótce  tylko muszę im machnąć screeny. Ale gra doprowadza mnie do rozpaczy swoim zmulańskiem.

The Alone Tower is a remnant of the big castle ... Which as you can see there were only a few walls, and it is this tower .. It was the other day a wealthy estate and most influential families in the Moonlight Falls - von Heidrich .. But unfortunately as time goes by successive generations of ancestors wasted fortune, and led to the complete ruin of the castle - the poor area undressed or steal away remains of the castle walls ... with the consent of the descendants of the Earl Anthony. A land belonging to the family of municipalities took to recover money for taxes, which no one has always been eager not to pay. Antonia von Heidrich - his great-great-great-great-grandchild after returning from a trip around the world, she found what she found and arranged in a dilapidated tower .. Alone tower .. Along with her cat -Klakier ...


Antonia von Heidrich with her cat will be available for download soon just have to swing their screens. But the game is driving me to despair its slow action.

Wielkość parceli/Lot size: 20x20
Wartość Parceli / Lot Value:
Umeblowane/Furnished: 166 764 $
Nieumeblowane/Unfurnished: 6 535  $
Wymagania / Requirements: Wymarzone Podróże, Kariera, Impreza w Plenerze - Akcesoria, Pokolenia, Zwierzaki, Nie z Tego Świata / World Adventures, Ambitions, Outdoor Living Stuff, Generations, Pets, Supernatural

Dom budowany i eksportowany pod wersją gry: 1.42
House built and export in game version: 1.42